Nederland is een Waterland. Van de ruim 17 miljoen inwoners zijn er meer dan anderhalf miljoen als sportvisser actief. Zij genieten van de prachtige natuur en het leven onder water. De rust, de vrijheid, de spanning en het avontuur. Samen of alleen aan of op het water. Daarnaast zijn er jaarlijks tienduizenden buitenlanders die als toerist om te vissen ons land bezoeken.

De sportvisserij is één van de grootste vormen van recreatie en Sportvisserij Nederland -de nationale koepelvereniging van sportvissers en aangesloten bij NOC*NSF- vormt  qua ledental de derde sportbond van Nederland.

Vele ondernemers zijn met hun bedrijf actief voor én afhankelijk van de sportvisserij. Het gaat om een omzet van liefst enkele honderden miljoenen euro’s per jaar en meer dan 2.500 mensjaren werkgelegenheid.

Niet vanzelfsprekend

Toch is de sportvisserij in Nederland en daarmee de toekomst van de ondernemers in de hengelsport niet vanzelfsprekend. Integendeel. Continu moet worden gewerkt aan vernieuwingen en een goed en wervend imago van de sportvisserij. Het beleid en regelgeving van overheden moeten mogelijkheden blijven bieden. Wateren moeten toegankelijk zijn en een goede visstand huisvesten. Sportvissen moet mogen en kunnen.

Er is concurrentie met nadere vrijetijdsmogelijkheden. Er zijn partijen die het vissen willen verbieden. Wateren behoeven verbeteringen. Sportvisserijvoorzieningen moeten worden aangelegd. En … er is een ongereguleerde druk op de visstand vanuit de beroepsvisserij.

Ondernemers verenigt u !

Daarom is het van groot belang dat ook de ondernemers in de hengelsport zich verenigen en laten horen.  Om de sportvisserij te behouden en te bevorderen. Om hun economisch belang te laten zien, te behouden en te versterken.  

Dit kan alleen samen met elkaar. En in een sterke samenwerking met de sportvissersorganisaties, Sportvisserij Nederland en andere partijen die de sportvisserij in Nederland steunen.

Daarom wordt de Belangenvereniging Nederlandse Hengelsportondernemers opgericht. De oprichtingsvergadering wordt gehouden op 24 mei om ca. 19:30 uur bij Sportvisserij Nederland. Een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn met een agenda volgt later.

Sluit u aan en wordt lid

U kunt dit belangrijke werk van de Belangenvereniging Nederlandse Hengelsportondernemers steunen. Sluit u aan en wordt lid. Dit kunt u doen door bijgevoegd antwoordformulier te ondertekenen en terug te sturen. U dient uw eigen belang en bepaalt dan mede het beleid. Sluit u aan. Doe het nu!

Mocht u een bestuursfunctie willen vervullen geef dit dan aan op het antwoordformulier.

We hebben een lidmaatschapsgeld vast gesteld naar omzet van uw bedrijf, wij hebben hier een onderverdeling in aangebracht. Wij vragen u ook om dit aan te geven op het antwoordformulier. Vanzelf sprekend gaan we daar vertrouwelijk en zorgvuldig mee om. Afhankelijk van uw omzet wordt het stemrecht bepaald.

Voor meer informatie kijk op de website www.bnho.nl of voor vragen of toelichting kunt u contact opnemen met Frank Helming, 06-51275935, info@bnho.nl of Hans te Kloeze, hanstekloeze1953@gmail.com.  

Namens de werkgroep oprichting BNHO;

  • Frank Helming
  • Hans te Kloeze
  • Bart van Vugt
  • Erik Naberman
  • Johan Caneel
  • Wilfred van Nunen
  • Willem Bontrup
  • Mike Dijkstra